Allmänna Villkor

 

Dessa villkor gäller för företaget Leonora org. nr. 840426-2928 och webbplatsen Lenora.style. Bestämmelserna och villkoren enligt nedan, inklusive alla lagar och bestämmelser som är relevanta för webbplatsen och Internet gäller för alla användare av webbplatsen. När du använder denna webbplats accepterar du dessa bestämmelser och villkor.

Leonora.style kan när som helst revidera dessa bestämmelser och villkor och kommer då att publicera de ändrade villkoren på webbplatsen.

Dessa Allmänna Villkor ingås på svenska och gäller från 2021-02-01.

1. Begränsat ansvar

Leonora.style garanterar inte webbplatsens tillgänglighet och noggrannhet då det hanteras av tredje part. Allt på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick. 

Leonora.style ansvarar under inga omständigheter för direkta, indirekta skador, särskilda skador eller andra följdskador som kan uppstå i samband med tillgång till eller användning av den här webbplatsen.

2. Vår policy för köp och försäljning  

Som kund har du 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. 

Du accepterar det skick varan var i när du köpte den då vi handlar med begagnade varor.

Som säljare för varan garanterar du att du är den rättmätiga ägaren till föremålen du lämnar in. Du garanterar även att föremålen du lämnar in till oss inte är piratkopierade eller på annat sätt olagliga. 

Leonora äger rätten att välja ut de varor som läggs ut till försäljning. Du har ingen rätt till kompensation för föremål som du tycker att Leonora sålt till fel pris. 

Du har ingen rätt till kompensation för föremål som blivit stulna, skadade eller förstörda under transporten till eller från Leonora eller i butik eller lagerhållning. Du bör alltid ha bevis på att du har skickat varan (kvitto, bilder, osv). 

Du ansvarar för att ange korrekta personuppgifter till oss. Om medel överförs till fel bankkonton, varor skickas till fel adress, om du anger fel eller felstavar bankinformation, adress, e-post, telefonnummer riskerar medel och varor att gå förlorade. 

3. Immateriella rättigheter

Allt publicerat material på Lenora.style’s webbplats så som webbplatsens layout, är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent och/eller andra immaterialrättsliga regler. 

Du får länka till webbplatsen men dock inte indexera innehållet på webbplatsen och genom detta automatgenerera länkar på din egen hemsida. Du får inte heller använda något av webbplatsens material i ett framesystem eller popup-fönster. 

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. 

4. Personuppgifter

När du väljer att lägga ut en vara till försäljning eller genomför ett köp behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som för- och efternamn, adress, email adress och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är att kunna kommunicera med dig och genomföra frakt av din vara.   

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev, följa vår blogg eller få erbjudanden och nyhetsuppdateringar så sparar vi din email adress för att tillhandahålla denna information. Du kan alltid tacka nej till mailutskick via oss på Lenonora.style eller via utskicket.

Vi har fått dina uppgifter från vår webbsida Lenora.style. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi tillämpar svensk lagstiftning så som Konsumentköplagen. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund. 

De personuppgifter vi behandlar kan komma att delas med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag exempelvis Skatteverket. 

Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsombud är Lotta Karlsson Domonkos som kan kontaktas på lotta@leonora.style. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta vår Personuppgiftsansvarig/Dataskyddsombud, se ovan. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

5. Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag gäller avseende dessa Allmänna Villkor och tvister ska lösas i svensk domstol.

 

Företagsinformation 

Företag: Leonora 

Org. nr.: 840426-2928

Adress: Leonora, attn. Lotta Domonkos, Carl Akrells gata 4, 115 51 Stockholm